Algemene voorwaarden

Levering werkbladen:

1. Deze leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor offertes en bestellingen die gedaan zijn via de website www.allewerkbladen.nl.

2. Onze werkwijze staat beschreven onder “werkwijze” op deze website.

3. Door het aanvragen van offertes en het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en de beschreven werkwijze.

4. Een koopovereenkomst komt tot stand doordat:

a. bij full service: de klant onze “inmeetofferte”, die na een inmeetbezoek aan de klant wordt gemaild, per email accepteert. De klant dient deze inmeetofferte te controleren op kleur, rand- en bladafwerking en de vermelde maten.

b. Bij doe het zelf: In het geval van doe het zelf geeft de klant akkoord op een offerte naar aanleiding van een door de klant aangeleverde werkbladtekening. De klant is zelf verantwoordelijk voor de maatvoering en het plaatsen van het werkblad. Allewerkbladen.nl kan hier wel in adviseren.

5. De klant ontvangt hierna een onderbevestiging plus productietekening van het werkblad die de klant dient te controleren en te bevestigen.

6. Wijzigingen in een bestelling zijn na het in productie gaan van het werkblad niet meer mogelijk. Een werkblad gaat doorgaans 2 dagen na bevestiging van de (inmeet) offerte door de klant in productie.

7. Annuleren van een opdracht is na het in productie gaan van een werkblad niet meer mogelijk. Bij weigering van een besteld en niet tijdig geannuleerd werkblad is de klant het volledige orderbedrag verschuldigd.

8. Bij annuleren van een opdracht tussen bevestiging van de opdracht door de klant en de orderbevestiging van de Allewerkbladen.nl is de klant € 75 verwerkingskosten verschuldigd.

9. Werkbladen worden afgeleverd op het door u gewenste adres binnen Nederland en Belgë met uitzondering van de Waddeneilanden. Wij leveren af op begane grond of per lift (met werkblad) bereikbare etage. Eventuele transportkosten worden op de offerte vermeld. Bij aflevering zonder montage komen wij alleen met een chauffeur, voor het lossen van het werkblad dient assistentie aanwezig te zijn.
Doorgaans worden werkbladen onverpakt afgeleverd.

10. Aflevering is exclusief montage tenzij deze montage in de orderbevestiging is vermeld.

11. Bij aflevering zonder montage krijgt u bij de aflevering ruimschoots de tijd om het werkblad te controleren op gebreken. Het werkblad wordt op zijn kant op de grond geplaatst, u dient hiervoor voldoende ruimte vrij te houden. Bij aflevering zonder montage mag de chauffeur het blad niet op de kasten leggen. Reclamaties over beschadigingen achteraf zijn niet mogelijk.

12. Bij aflevering met montage is het risico van beschadiging bij de montage voor onze rekening. De voorwaarden voor de montage staan vermeld in artikel 21.

13. Levertijden worden bij benadering gegeven, aflevering/montage wordt in overleg ingepland. Als wij de planning hebben ontvangen wordt u daarvan middels e-mail in kennis gesteld. Levering/ montage geschiedt binnen een week na binnenkomst op ons bedrijf.
Een dag voordat de bestelling bij ons binnenkomt krijgen wij de vrachtbrief binnen en gaan wij bellen om de levering/montage in te plannen.
Indien levering/montage niet mogelijk is binnen een week nadat uw bestelling bij ons is binnengekomen dan kunnen we het werkblad voor kortere tijd voor u opslaan, het werkblad dient dan wel al te worden betaald.

14. Garantie, u heeft levenslange garantie op het werkblad indien u de levenslange garantie heeft geregistreerd, in andere gevallen is de garantietermijn 2 jaar. Uitgesloten hiervan zijn

* kringen door het niet gebruiken van onderzetters,
* thermische breuk door het laten “schrikken” van het blad,
* breuk of andere beschadigingen door het vallen/stoten van voorwerpen op/tegen het blad of door het staan op het blad
* breuk door het verzakken van onderkasten
* beschadigingen door onvoldoende onderhoud aan het blad.
* vlekken in gezoete en gebrande werkbladen.
* beschadigingen door chemicaliën.
* beschadigingen door voedingszuren in hardstenen bladen.
Voor de levering van apparatuur geldt een afwijkende garantietermijn van twee jaar, het is mogelijk dat een apparatuurleverancier een langere garantietermijn hanteert, in die gevallen dient een garantieclaim rechtstreeks bij de fabrikant ingediend te worden (vergeet de registratie bij de apparatuurleverancier niet!).

15. Uw werkbladleverancier is niet aansprakelijk voor vervolgschades te gevolge van lekkages, breuk of late levering van het blad.

16. Montage is tegen een vaste prijs mogelijk (zie ook punt 20).
Montage werkblad:

a. controle plaatsing onderkasten,

b. plaatsen en vastleggen werkblad,

c. eventueel verbinden en afkitten van de werkbladen,

d. monteren spoelbak,

e. monteren achterwand.

exclusief: aansluiten spoelbak, kookplaat etc.
Het montage tarief staat op onze prijzen pagina’s en in uw offerte.

17. Betalingsvoorwaarden:

a. De klant hoeft bij ons geen aanbetaling te doen.

b. Het volledige factuurbedrag dient bij aflevering/montage contant, per PIN betaalt te worden.

c. (Gedeeltelijke) betaling vooraf per bank is mogelijk.

d. Bij deellevering (door fabrieksfouten of beschadigingen) hoeft de klant slechts die delen te betalen die geleverd zijn.

e. Als er nog kleine werkzaamheden op een later tijdstip moeten worden uitgevoerd kan de klant maximaal 10% van het factuurbedrag achterhouden en deze pas betalen als de werkzaamheden zijn voltooid.

f. Bij niet tijdige betaling zijn wettelijke rente plus eventuele incassokosten voor rekening van de klant.

g. Als de klant bij aflevering/montage niet kan betalen (of betaling weigert) zal het blad (eventueel na demontage) mee retour genomen worden. De extra kosten die voortvloeien uit de demontage, opslag en tweede maal leveren zullen aan de klant gefactureerd worden aan het dan geldende uurtarief.

h. De onder “g” vermelde situatie ontslaat de klant niet van zijn afname plicht. Het blad dient op een volgend, door de Alle werkbladen te bepalen tijdstip, door de klant alsnog afgenomen te worden.

i. Indien de klant de afname van het blad weigert zal het volledige factuurbedrag aan de klant worden gefactureerd.

j. Eventueel gegeven kortingen worden gegeven als betalingskorting, bij niet tijdig betalen vervalt de betalingskorting.

k. Klachten die reeds bij de betaling van de levering / montage bekend zijn dienen op beide exemplaren van de factuur te worden vermeld. Koppelnaden en verlijming van spoelbakken zijn na het uitharden nagenoeg niet meer te corrigeren. Bij oplevering dienen deze aspecten dan ook zorgvuldig geïnspecteerd te worden aangezien klachten hierover na uitharden van de lijm niet meer in behandeling genomen kunnen worden.

18. Graniet is een natuurproduct. Tekening en kleuren van het blad zullen verschillen met de bij het inmeten getoonde monsterstukken. Kleine insluitingen kunnen tijdens het polijstproces uit het blad vallen waardoor kleine putjes kunnen ontstaan. Ook een klein kleurverschil tussen geleverde bladdelen is normaal. Ook kleur en tekening bij composiet kan iets afwijken.

19. Offertes:

Geldigheid van onze offertes: tot twee weken na verzending.

20. Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het afhandelen van offertes en bestellingen.
Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking van derden en zullen uw gegevens ook zelf nooit voor reclame doeleinden gebruiken.
Gegevens van offertes zullen 6 maanden na uitbrengen van de offerte worden vernietigd.

21. Montage:

a. Vóór de montage dient de klant ervoor zorg te dragen dat de keukenkasten vlak, waterpas en stabiel gesteld zijn, extra aandacht moet hierbij uitgaan naar hoekkasten, deze zakken vaak in het midden door. Indien kasten doorzakken dienen er vooraf in de kast verstevigingen aangebracht te worden.

b. Indien er door onze monteurs alsnog stelwerk uitgevoerd moet worden zal dit tegen het geldende uurtarief gefactureerd worden.

c. De zijwanden dienen over de gehele bladlengte (zie inmeetofferte) vrij te zijn zodat het blad in verticale stand op de kasten geplaatst kan worden. Hierna wordt het blad dan horizontaal gekanteld. Let daarom op bij het laten zitten van tegels op de zijwanden als een blad tussen twee wanden of een wand en een kast opgesloten zit. Verder dienen stopcontacten en schakelaars op deze zijwanden (als deze in de weg zitten) tijdelijk verwijderd te worden.

d. Op het met de klant afgesproken montage tijdstip dient de werkplek vrij te zijn zodat onze monteurs direct aan de slag kunnen. Indien onze monteurs niet direct bij aankomst de werkzaamheden kunnen aanvangen zal voor de wachttijd het geldende uurtarief gefactureerd worden.

e. De in de keukenkasten te zagen gaten dienen vooraf door de klant te zijn gezaagd / geboord. Hiertoe heeft de klant een werkbladtekening ontvangen. Bij een onderbouwspoelbak dient de uitsparing in de regel 3 cm groter (in alle richtingen) te zijn als de uitsparing in het werkblad.

f. Als de werkzaamheden bij de klant tengevolge van onjuist stelwerk, niet gezaagde uitsparingen etc. uitlopen zal dit als meerwerk gefactureerd worden per iedere aangevangen 15 minuten. Van uitloop is sprake als er langer gewerkt wordt als:

1. 1 uur bij een bladdeel;

2. 30 minuten voor elk volgend bladdeel en of smetplinten;

3. 15 minuten voor elk deel van een achterwand.

Versie mei 2023